Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Bệnh viện 331

Chỉ tiêu biên chế Sở Y tế giao năm 2018 là 102 người (viên chức là 92 và hợp đồng  NĐ 68/NĐ-CP là 10 người)

Nhân lực có mặt hiện tại là : 97 người (Trong đó: 71 viên chức; 10 lao động NĐ 68; LĐHĐ thời vụ là 16 người)

Cơ cấu tổ chức :

1. Ban giám đốc : Gồm 2 Phó giám đốc

- 1 Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện

- 1 Phó giám độc phụ trách chuyên môn

2. Các phòng chức năng :

- Tổ chức - Hành chính : 6 người

- Kế hoạch - Tổng hợp : 4 người

- Tài chính - Kế toán : 4 người

3. Các khoa, phòng chuyên môn :

- Khám bệnh - Cận lâm sàng : 20 người

- Khoa Hồi sức cấp cứu : 11 người

- Khoa Ngoại Sản : 17 người

- Khoa TMH - RHM : 10 người

- Khoa Nội - Đông Y : 9 người

- Khoa Nội - Nhi : 10 người

- Dược - Trang thiết bị : 6 người

TÌM KIẾM TÌM KIẾM

VĂN BẢN VĂN BẢN

 Mẫu kế hoạch gửi các khoa
 Các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu/đánh giá không đạt phần kỹ thuật
 Danh mục thuốc cận date năm 2021
 Danh mục vật tư (dụng cụ) không trúng thầu và danh mục các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu G6
 Danh mục thuốc chưa nhập được hàng thầu năm 2021-2022

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập:  2
  Hôm nay:  9
  Tổng lượt truy cập:  33463