Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện 331

Công khai quyết toán Bệnh viện 331 Công khai quyết toán Bệnh viện 331

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công khai quyết toán 02/QĐ-BV 04-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 Bệnh viện 331
Công khai quyết toán 100/QĐ-BV 30-07-2020 Quyết định Công bố công khai Quyết toán ngân sách Quý II năm 2020 BV 331
Công khai quyết toán 46 /QĐ-BV 21-04-2020 Quyết định Công bố công khai Quyết toán ngân sách Quý I năm 2020 BV 331
Công khai quyết toán 20/QĐ-BV 05-03-2020 Quyết định Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 BV 331
Công khai quyết toán 124a/QĐ-BV 15-10-2019 Quyết định Công bố công khai Quyết toán ngân sách Quý III năm 2019 BV 331
Công khai quyết toán 50/QĐ-BV 04-09-2019 Quyết định Công bố công khai Quyết toán ngân sách Quý I, II năm 2019 BV 331

VĂN BẢN VĂN BẢN

 Mẫu kế hoạch gửi các khoa
 Các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu/đánh giá không đạt phần kỹ thuật
 Danh mục thuốc cận date năm 2021
 Danh mục vật tư (dụng cụ) không trúng thầu và danh mục các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu G6
 Danh mục thuốc chưa nhập được hàng thầu năm 2021-2022

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập:  2
  Hôm nay:  9
  Tổng lượt truy cập:  33463