Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện 331

Thuốc - VTYT - TTB Thuốc - VTYT - TTB

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thuốc - VTYT 07 09-07-2021 Các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu/đánh giá không đạt phần kỹ thuật
Thuốc - VTYT 06 02-03-2021 Danh mục thuốc cận date năm 2021
Thuốc - VTYT 05 19-02-2021 Danh mục vật tư (dụng cụ) không trúng thầu và danh mục các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu G6
Thuốc - VTYT 04 19-02-2021 Danh mục thuốc chưa nhập được hàng thầu năm 2021-2022
Thuốc - VTYT 03 14-01-2021 Danh mục thuốc không trúng thầu năm 2021 - 2022
Thuốc - VTYT 02 14-01-2021 Danh mục thuốc trúng thầu gói 1, gói 3 năm 2021
Thuốc - VTYT 01 15-12-2020 danh mục thuốc vượt giá và k tham dự thầu năm 2021-2022
Thuốc - VTYT 13/TM-BV 04-12-2020 Thư mời báo giá trang thiết bị y tế năm 2021
Thuốc - VTYT 02 13-11-2020 DANH MỤC KẾ HOẠCH THUỐC NĂM 2021-2022 CỦA BỆNH VIỆN 331
Thuốc - VTYT 03 13-11-2020 Danh mục thuốc không trúng thầu năm 2019 - 2020 của Bệnh viện 331

VĂN BẢN VĂN BẢN

 Mẫu kế hoạch gửi các khoa
 Các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu/đánh giá không đạt phần kỹ thuật
 Danh mục thuốc cận date năm 2021
 Danh mục vật tư (dụng cụ) không trúng thầu và danh mục các mặt hàng không có nhà thầu tham gia đấu thầu G6
 Danh mục thuốc chưa nhập được hàng thầu năm 2021-2022

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập:  2
  Hôm nay:  9
  Tổng lượt truy cập:  33463