Bệnh viện 331 tổ chức buổi bình bệnh án điều dưỡng khoa HSCC

Bệnh viện 331 tổ chức buổi bình bệnh án điều dưỡng khoa HSCC

 

 

Buổi bình bệnh án diễn ra với sự đam gia đông đảo của điều dưỡng các khoa phòng

Buổi bình bệnh án diễn ra khá sôi nổi và thành công tốt đẹp.