Bệnh viện 331 tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Xử lý cấp cứu trong TMH” và “Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm”

Bệnh viện 331 tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Xử lý cấp cứu trong TMH” và “Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm”

BS CKII. Vũ Trọng Dũng trình bày cách xử lý cho Bệnh nhân mắc dị vật TMH và bệnh nhân chảy máu mũi

Dược sĩ Lê Thị Hiếu trình bày về các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm

Buổi sinh hoạt diễn ra với sự tham gia đông đảo của nhân viên y tế Bệnh viện

Buổi sinh hoạt khoa học diễn ra tương đối thành công với sự tham gia đông đảo và trao đổi sôi nổi của nhân viên y tế Bệnh viện 331.