Bệnh viện 331 xin chân thành cảm ơn UBND, HĐND tỉnh cùng các cơ quan đơn vị đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bệnh viện 331 xin chân thành cảm ơn UBND, HĐND tỉnh cùng các cơ quan đơn vị đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

 

Bệnh viện 331 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND , UBND đã đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng Cán bộ viên chức Bệnh viện 331 nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 2021

Xin chân thành cảm ơn :

– Đảng ủy – Ban chỉ huy tiểu đoàn CSCĐ Số 1
– Đơn vị VNPT Gia Lai
– Trường Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai
– Công ty cổ phần XNK Y tế Gia Lai
– Chi nhánh Dược Hậu Giang Gia Lai
– Ngân hàng cổ phần BIDV Gia Lai
– Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Gia Lai
– PGS.TS thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Thắng

Cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác đã đến thăm, gửi tặng hoa chúc mừng Cán bộ viên chức Bệnh viện 331.


Thay mặt HĐND tỉnh Gia Lai, phó chủ tịch HĐND bà Ayun H’Bút đến thăm và tặng hoa Bệnh viện 331

 

Thay mặt Cấp ủy, Ban giám đốc, Công đoàn cùng toàn thể CBVC Bệnh viện 331

    PGĐ. Phụ trách Bệnh viện

BS.CKII Vũ Trọng Dũng

Bệnh viện 331 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND , UBND đã đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng Cán bộ viên chức Bệnh viện 331 nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 2021

Xin chân thành cảm ơn :

– Đảng ủy – Ban chỉ huy tiểu đoàn CSCĐ Số 1
– Đơn vị VNPT Gia Lai
– Trường Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai
– Công ty cổ phần XNK Y tế Gia Lai
– Chi nhánh Dược Hậu Giang Gia Lai
– Ngân hàng cổ phần BIDV Gia Lai
– Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Gia Lai
– PGS.TS thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Thắng

Cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác đã đến thăm, gửi tặng hoa chúc mừng Cán bộ viên chức Bệnh viện 331.


Thay mặt HĐND tỉnh Gia Lai, phó chủ tịch HĐND bà Ayun H’Bút đến thăm và tặng hoa Bệnh viện 331

 

Thay mặt Cấp ủy, Ban giám đốc, Công đoàn cùng toàn thể CBVC Bệnh viện 331

    PGĐ. Phụ trách Bệnh viện

BS.CKII Vũ Trọng Dũng