Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Vào đường link sau để cập nhật các văn bản mới nhất của bộ y tế:

https://kcb.vn/cac-van-ban-ve-cong-tac-chan-doan-dieu-tri-kiem-soat-nhiem-khuan-benh-viem-phoi-cap-do-chung-vi-rut-corona-moi-ncov.html