PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN THỊ THANH LỊCH THĂM, CHÚC TẾT BỆNH VIỆN 331

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN THỊ THANH LỊCH THĂM, CHÚC TẾT BỆNH VIỆN 331

Tại Bệnh viện 331, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ân cần gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện  cùng gia đình. Đồng thời ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bệnh trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo bệnh viện 331 gửi cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với Bệnh viện; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo cho người dân vui tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, an toàn.