Bệnh viện 331 tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Dẫn lưu màng phổi”

Bệnh viện 331 tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Dẫn lưu màng phổi”

Trưởng khoa Ngoại sản BS.CKI Lâm Mậu Hiền trình bày chuyên đề

Buổi sinh hoạt khoa học diễn ra với sự tham gia của đông đảo nhân viên y tế của các khoa phòng